Zapraszamy na bezpłatne konsultacje, podczas których określamy czy nie występują przeciwwskazania do usunięcia tatuażu. W przypadku braku przeciwwskazań przeprowadzamy próbę laserową na małym fragmencie skóry.

Ma to istotne znaczenie, ponieważ w niektórych przypadkach pod wpływem promieniowania lasera barwnik może zmienić kolor, a także występują osobnicze różnice w reakcji na światło lasera.

Koszt próby laserowej wynosi 100pln.